Persondatapolitik

1. Generelle bestemmelser

1.1 Denne persondatapolitik omhandler Dataspecialistens indsamling og behandling af de persondata, vi indsamler om vores kunder (herefter betegnet som persondatapolitikken).

1.2 Persondatapolitikken gælder for nuværende, tidligere og potentielle købende og ikke-købende kunder hos Dataspecialisten (herefter betegnet som ”kunderne”).

1.3 Persondatapolitikken finder anvendelse hos kunderne i forbindelse med vores behandling af personoplysninger.

1.4 Persondatapolitikken omfatter alle de persondata nuværende, tidligere og potentielle købende og ikke-købende kunder afgiver til os eller vi indsamler via dataspecialisten.dk eller vores associerede hjemmesider (herefter betegnet som ”hjemmesiden”).

1.5 Dataspecialisten er databehandler for de personoplysninger, vi indsamler vores kunder.

1.6 Ved godkendelse af persondatapolitikken forpligter kunderne sig til ikke at videregive persondata indsamlet via dialog mellem Dataspecialisten og kunderne – enten direkte eller indirekte i relation til købskontrakten.

 

2. Indsamling af personoplysninger

2.1 Hvilke personoplysninger indsamler vi?
2.1.1 Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk data om dig. Det omfatter data som hvilken browser du anvender, hvilke sider du besøger, hvilke søgetermer du anvender og informationer om din computer og din IP-adresse.
2.1.2 Når du afgiver en ordre registrerer vi navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, samt oplysninger om, hvilke produkter du køber og eventuelt returnerer.
2.1.3 Når du køber konsulentydelser og hostede tjenester registrerer vi brugernavne og passwords til de tjenester, vi leverer og / eller supporterer.

2.2 Hvilke formål tjener personoplysningerne?
2.2.1 Personoplysningerne under pkt. 2.1.1 indsamler vi med det formål at forbedre besøgsoplevelsen hos Dataspecialisten via hjemmesiden, til at optimere konverteringen og til at målrettet markedsføring.
2.2.2 Personoplysninger under pkt. 2.1.2 benytter vi til at kunne levere købte produkter til kunderne, for at kunne opfylde vores reklamationsforpligtelser og for at kunne opfylde vores bogføringsmæssige forpligtelser.
2.2.3 Personoplysninger under pkt. 2.1.3 benytter vi til at kunne levere løbende konsulentydelser og effektiv support, for at kunne opfylde vores kunders ønske om at sikre kontinuerlig IT drift.

2.3 Hvad er grundlaget for behandlingen?
2.3.1 Indsamlingen af personoplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1, er nødvendig for at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden, besøgsoplevelsen, samt for at vi kan præsentere kundernes for relevante produkter og tilbud.
2.3.2 Indsamlingen af personoplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.2, er nødvendig for, at vi kan opfylde købskontrakten med kunderne.
2.3.3 Indsamlingen af personoplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.3, er nødvendig for, at vi kan levere den ønskede service.

2.4 Hvor lagres dine personoplysninger?
2.4.1 Personoplysninger lagres på vores sikre servere. Nogle personoplysninger videregives til tredjemand. Visse af disse tredjemænd er databehandlere, som opbevarer og behandler personoplysninger på Dataspecialistens vegne i henhold til denne datapolitik og i henhold til de databehandleraftaler, der er indgået med respektive databehandlere. Alle persondata opbevares og behandles i henhold til den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

2.5 Hvordan indsamles dine personoplysninger?
2.5.1 Personoplysninger indsamles primært ved oprettelse af kundekonti i vores regnskabssystem samt ved registrering af brugernavne og passwords i forbindelse med konsulentydelser og hostede tjenester.
2.5.2 Derudover indsamles personoplysninger på hjemmesiden, blandt andet ved hjælp af cookies.

 

3. Brug af underdatabehandlere

3.1 Dataspecialisten benytter sig af eksterne virksomheder til blandt andet at assistere den tekniske og administrative drift. Derudover har Dataspecialisten indgået aftaler om videregivelse af data til eksterne virksomheder med det formål at opfylde købskontrakten ved køb af hostede tjenester. Det kunne eksempelvis være E-conomic, Microsoft og Google.

3.2 Underdatabehandlere er underlagt vores instruks. De behandler data på vegne af os og Dataspecialisten er derfor ansvarlige for, at underdatabehandlerne ikke anvender data, som de får fra os til andet end opfyldelse af den med os indgåede aftale. Alle vores databehandlere har indgået skriftlige databehandleraftaler med os, hvori der er fastsat retningslinjer for, hvad de må og ikke må benytte de overførte data til.

3.3 En af disse databehandlere, Google Analytics v/ Google Inc, er etableret i USA, og de fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

4. Dine rettigheder

4.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2 Dokumentation
4.2.1 Som led i vores bestræbelser på at højne det generelle datasikkerhedsniveau kræver vi dokumentation, før vi behandler henvendelser ang. brugen af rettighederne nedenstående pkt. 4.3-4.9.
4.2.2 Ved henvendelse til Dataspecialisten om sletning af persondata vil du skulle igennem en identifikationsproces, før personoplysningerne slettes. Dette indebærer, at der vil blive tilsendt en pdf, som du bedes underskrive personligt og derefter returnere enten i fysisk form eller som indscannet dokument. Det indscannede dokument sendes til jacob@dataspecialisten.dk eller alternativt til vores fysiske postadresse (se længere nede).

4.3 Indsigtsretten
4.3.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål behandlingen tjener og hvilke underdatabehandlere, vi benytter.
4.3.2 Denne ret kan udøves ved at sendes en forespørgsel til jacob@dataspecialisten.dk

4.4 Retten til berigtigelse
4.4.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
4.4.2 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.

4.5 Retten til sletning
4.5.1 I visse tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, herunder for at vi kan overholde vores retlige og bogføringsmæssige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
4.5.2 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.

4.6 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
4.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.7 Retten til dataportabilitet
4.7.1 Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
4.7.2 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.

4.8 Retten til indsigelse
4.8.1 Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf, hvis du har særlige grunde hertil.
4.8.2 Såfremt vi ikke kan påvise lovlige grunde til at fortsætte behandlingen, er vi ikke længere berettigede til at behandle dine personoplysninger.
4.8.3 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.

4.9 Retten til at tilbagekalde samtykke
4.9.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev.
4.9.2 Vedrørende dokumentation henvises til pkt. 4.2.

4.10 Retten til at klage
4.10.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

 

5. Sletning af persondata

5.1 Personoplysninger, som vi registrerer om dig igennem vores hjemmeside, opbevares som udgangspunkt i 5 år.

5.2 Alle fakturaer opbevares i 5 år fra udgangen af regnskabsåret i overensstemmelse med bogføringsloven. Efter 5 år anonymiseres alle fakturaer.

5.3 Alle købsoplysninger slettes automatisk efter 5 år.

5.4 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med levering af konsulentydelser og hostede tjenester, slettes ved ophør kundeforholdet.

5.5 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig nyhedsbreve, slettes, hvis du tilbagekalder dit samtykke, jf. pkt. 4.8.

 

6. Datasikkerhed

6.1 Dataspecialisten har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Gennem implementeringen af tilstrækkelige organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger har vi fastsat retningslinjer for, hvilke medarbejdere der har adgang til dine data, således at kun de medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

7. Cookies

7.1 Dataspecialisten benytter sig af cookies på hjemmesiden til at forbedre brugeroplevelsen samt personalisering af indhold. Denne information deles med tredjepart, eksempelvis Google. Ved at bruge vores site godkender du brugen af cookies.

7.2 En cookie er en lille datafil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på din computer fra den hjemmeside, du besøger. Cookies bruges af langt de fleste hjemmesider i dag. Cookies er med til at sikre, at hjemmesidens funktioner fungerer, som de skal, og de bruges til at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der lagres ikke nogen personlige informationer i vores cookies, og de kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer.

7.3 Dataspecialisten anvender cookies i forbindelse med analyse af brugen af hjemmesiden.

7.4 Hvis du ikke ønsker at tillade cookies, findes der en guide på erhvervsstyrelsens hjemmeside til, hvordan dette kan gøres.

 

8. Kontaktoplysninger

8.1 Dataspecialisten er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

8.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:

Dataspecialisten
Idrætsvej 17
4532 Gislinge
Danmark

Telefon +45 2330 8303
Mail jacob@dataspecialisten.dk

 

9. Ændringer i persondatapolitikken

9.1 Dataspecialisten er til enhver tid berettigede til at foretage ændringer i denne persondatapolitik. Det vil altid fremgå nederst i dokumentet, hvornår persondatapolitikken senest er opdateret.

9.2 Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af hjemmesiden.

 

10. Databehandleraftale

10.1 Jævnfør pkt. 1.5 og 3.4 er Dataspecialisten databehandlere, hvorfor indgåelse af databehandleraftale er kundernes ansvar.
Dataspecialistens standardskabelon til databehandleraftale hertil findes her.

 

11. Version

11.1 Dette er version 1 af Dataspecialistens persondatapolitik dateret den 15. maj 2018.