Fokus på energi – hvad koster din server?

Købsprisen på en server udgør kun en mindre del af de samlede serveromkostninger. I dag fokuseres ofte på at simplificere drift og administration af serverne, for at nedbringe omkostningerne, men man skal ikke glemme at se på behovet for køling og det samlede strømforbrug.

Indtil årtusindeskiftet bestod størstedelen af en virksomheds udgifter til serverdrift af køb af selve serverne, Men servervirtualisering, workload balancing og andre teknologier har gjort at serverkapaciteten i dag udnyttes langt bedre. Det betyder dog også at drift og administration er blevet mere kompleks – og derved dyrere. Desuden stiller de langt kraftigere og mere kompakte servere krav om bedre køling.

Efter at begrebet “Grøn IT” er gået lidt af mode, er der kommet mindre fokus på køling og strøm. Mange virksomheder har stadig ikke datacentrets strømforbrug på IT budgettet, så der er ikke meget incitament til at gøre noget så længe serverne kører stabilt. Desuden ses der oftere på, om en eller flere servere kan lægges ud i en cloudløsning end om de interne driftsudgifter kan reduceres.

IDC vurderer, at købsprisen på en server globalt set udgør blot 20%-25% af de samlede serveromkostninger. Strøm og køling udgør 10%-15%, mens hele to tredjedel går til drift og administration1. I Danmark, hvor både el-priser og lønninger ligger betydelig højere, er købsprisens andel endnu lavere. Serverinvesteringerne herhjemme var i 2014 knap 1.1 milliard kroner2, mens udgifterne til strøm og køling estimeres til op mod 800 millioner kroner årligt.

Selvom forholdet mellem serverinvesteringer og strømforbrug varierer afhængig af de fysiske rammer for virksomhedens datacenter, antallet af servere mv, er der ingen tvivl om, at mange virksomheder kan finde besparelser, hvis de fokuserer på servernes kølingsbehov og energieffektivitet.